Butaurin

495.000 

DUNG DỊCH TRỘN THỨC ĂN

TĂNG CƯỜNG BIẾN DƯỠNG

CUNG CẤP KHOÁNG HỮU CƠ, VITAMIN VÀ ACID AMIN

Chất dẫn dụ hấp dẫn:

  • Giúp tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng sức đề kháng
  • Rút ngắn thời gian nuôi
  • Tôm tăng trưởng nhanh, chắc thịt, nặng cân