FLUAZIN

Thành phần:

Azithromycin dihydrate……………………………………………………….. 10 g

Flunixin meglumine…………………………………………………………… 4,4 g

Dung môi vừa đủ…………………………………………………………….. 100 ml

Công dụng:

Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục, da và mô mềm.