TOLTRA-COX 500

Thành phần: Toltrazuril: 50mg/ml

Công dụng: Phòng ngừa và đặc trị cầu trùng

Quy cách: 1 lít

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.