Anti – Cocsin

Thành phần:

Trimethoprim, Vitamin A, D3, E sulfa chloropyrazin sodium monohydrate

Công dụng:

Đặc trị cầu trùng trên gia súc và gia cầm