Đặc trị cầu trùng

Thành phần:

Sulfa chloropyrazine sodium monohydrate: 0.15g/g Trimethoprim: 0.03g/g

Công dụng: 

Đặc trị cầu trùng trên gia súc và gia cầm